Predstavenie spoločnosti   

 Spoločnosť Hexotech od roku 2013 poskytuje služby pri výstavbe, rekonštrukcií a prevádzkovaní trafostaníc a elektrických rozvodní. Špecializujeme sa na súkromné transformačné stanice VN/NN. V rámci prevádzkovania ponúkame odbornú údržbu a servis, odborné prehliadky a odborné skúšky, špeciálnu diagnostiku a merania, správu energetického hospodárstva, správu miestnych distribučných sústav a povinné kontroly energetických zariadení.

 Ponúkame komplexné dodávky a služby v oblasti trafostaníc a rozvodní od inžinierskych činností, cez realizáciu až po uvedení zariadenia do prevádzky vrátane záručného a pozáručného servisu. Základnou stratégiou spoločnosti našou spoločnosti je vytvorenie dlhotrvajúcej spolupráce so zákazníkmi. Vďaka tejto stratégii a osobnému prístupu ku klientom sme schopný vyhovieť aj náročným klientom, s vysokými požiadavkami na bezpečnosť prevádzky. 

 Poskytujeme nasledujúce služby:

  • Výstavba, prevádzkovanie, údržba a servis trafostaníc a rozvodní
  • Elektroinštalačné práce,  výroba rozvádzačov
  • Trasovanie podzemných elektrických vedení a lokalizácia káblových porúch
  • Monitoring a optimalizácia odberu elektrickej energie -  analýza siete
  • Kompenzácia a dekompenzácia jalového výkonu (optimalizácia účinníka)
  • Poruchová služba
  • Fotovoltaika

O NÁS

Našim poslaním je zabezpečiť komplexné servisné služby pri výstavbe a prevádzkovaní trafostaníc a rozvodní.

NAŠE CIELE

Cieľom našej spoločnosti je zaistiť komplexnú podporu dodávok so zameraním vždy na technicky a finančne optimálne riešenia pre našich klientov.

Náš tím

Náš tím je tvorený skupinou kvalifikovaných inžinierov a elektrotechnikov s dlhoročnými skúsenosťami v energetike.

Výstavba trafostaníc