VÝSTAVBA TRAFOSTANÍC

Spoločnosť Hexotech s.r.o. má dlhoročné skúsenosti vo výstavbe trafostaníc a rozvodní. Našim zákazníkom ponúkame rôzne druhy trafostaníc. Jedná sa predovšetkým o typy:

-  Kioskové železobetónové trafostanice

-  Murované trafostanice

-  Stĺpové alebo stožiarové trafostanice

 

Hlavným prvkom každej trafostanice je transformátor, teda zariadenie slúžiace na znižovanie či zvyšovanie elektrického napätia. Trafostanica trafostanica musí byť inštalovaná tak, aby bola bezpečná pre okolie a nedošlo k úrazu elektrickým prúdom a aby spoľahlivo plnila svoju funkciu v rozvodnej elektrizačnej sústave.

Zabezpečujeme kompletnú dodávku murovaných, kioskových a stĺpových trafostaníc. V rámci zákazky navrhneme najvhodnejšie riešenie, zaistíme projektovú prípravu i dokumentáciu a vybavíme všetky formálne náležitostí tak, aby sme v čo najkratšom termíne mohli začať s výstavbou trafostanice. Postaráme sa o realizáciu vrátane dodávky a montáže technológie aj káblové prípojky vysokého napätia. Po dokončení prác vykonáme revíziu a uvedieme trafostanicu do prevádzky. Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je kvalitný záručný a následne aj pozáručný servis transformačných staníc.

Kioskové trafostanice

Kioskové trafostanice sú v súčasnosti technologicky najmodernejším typom trafostaníc. Výborne sa hodí aj pre vyvedenie výkonu z rôznych zdrojov elektrickej energie, ako sú napríklad fotovoltaické elektrárne, veterné elektrárne, alebo malé vodné zdroje elektrickej energie.. Tieto vyspelé zariadenia sú umiestnené väčšinou v železobetónovom kiosku, ale existujú aj oceloplechové verzie. Vďaka tomu majú vynikajúce prevádzkové vlastnosti, ekonomické, bezpečnostné, ekologické aj architektonické parametre. Tieto trafostanice sa považujú za najbezpečnejšie, nakoľko všetka technológia je uzavretá vnútri. Nemôže tak dôjsť v prípade havárie k majetkovým škodám a ohrozeniu zdravia osôb v jej okolí. Okrem bezpečnosti tieto druhy staníc sú charakterizované vlastnosťami ako rýchla výstavba, nízke prevádzkové náklady, minimálne nároky na údržbu a ekologická prevádzka.

Murované trafostanice

Tieto trafostanice sú jedným zo základných druhov. Výhodou murovaných trafostaníc je možnosť osadenia ľubovoľným množstvom technológie, variabilita a vysoká bezpečnosť. Nevýhodou je dlhšie trvajúca výstavba a obmedzené obdobie pre realizáciu s ohľadom na ročné obdobie. Z konštrukčného hľadiska je možné rozdeliť na samostatne stojace a vstavané, ktoré sa nachádzajú v budovách alebo priemyselných komplexoch. Samostatné murované trafostanice tvorí samostatný objekt a slúži len účelu transformácie elektrickej energie. Vstavané trafostanice sú súčasťou väčšieho stavebného celku, ako napríklad výrobné haly, administratívne budovy alebo športové ho zariadenia. Murované trafostanice sú spravidla obsluhované zvnútra a transformátory, VN a NN technológie sú prístupné zvonku cez bezpečné dvere. Vnútorné usporiadanie murované trafostanice je dané typom, technológií a (najmä pri vstavaných trafostaníc) priestorovými dispozíciami objektu. Murované trafostanice môžu byť osadené ľubovoľným množstvom transformátorov. U týchto typov staníc sa väčšinou používajú suché-epoxidové transformátory.

Stĺpové a stožiarové trafostanice

Trafostanica umiestnené na stĺpe alebo na mrežovej oceľovej konštrukcií. Jedná sa o najlacnejšie typy staníc, avšak v dnešnej dobe už málokde sa inštalujú. Sú vhodné pre zapojenie na vzdušné vedenie mimo zástavby. Ako už bolo uvedené, je najväčšou výhodou stĺpových trafostaníc ich nízka obstarávacia cena a rýchla výstavba. Naopak nevýhodou sú obmedzené možnosti v osadení technologickými zariadeniami, priame vystavenie trafostanice poveternostným vplyvom, bezpečnostné a ekologické riziká. Trafostanica stĺpové vyžadujú dobrý výber umiestnenia tak, aby stanica nerušila svojím vzhľadom okolia, ale aj častejší a tým aj nákladnejší servis.

Kôš

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok