MERANIE, DIAGNOSTIKA A MONITORING

Pre správne posúdenie stavu elektrických zariadení a inštalácií, je nevyhnutné vykonať patričné merania. Našim zákazníkom ponúkame nasledujúce meracie a diagnostické služby:

-  Meranie parametrov a kvality elektrickej energie

-  Meranie odporu uzemnení

-  Meranie izolačných odporov

-  Meranie osvetlení

-  Termovízne merania

-  Kenotrónové skúšky

-  Dlhodobý monitoring odberu elektrickej energie – služba „iEnergetik“

Kôš

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok