KOMPENZÁCIA JALOVÉHO VÝKONU

Rastúca cena elektrickej energie a prípadná penalizácia zo strany prevádzkovateľov distribučných sústav motivujú manažment firiem k zameraniu pozornosti na energetické hospodárstvo. Povinnosť na jednej strane kompenzovať jalový výkon odobratý z rozvodných sietí a na druhej strane zamedzovať jeho spätnú dodávku.

Kompenzácia jalového výkonu je efektívny spôsob znižovania celkového elektrického výkonu odobratého z distribučnej siete priemyselnými odberateľmi. Snažíme sa, aby stroje v priemyselnom podniku odoberali jalový výkon z paralelne pripojeného kompenzačného zariadenia a nie zo siete. Tým dôjde k poklesu celkového prenášaného (zdanlivého) výkonu v sieti, znížia sa straty na vedení a zlepší sa skratové pomery danej siete.

Odber elektrickej energie bez zbytočných pokút za účinník predpokladá adekvátnu funkciu kompenzačných rozvádzačov. Táto je podmienená najmä:

-  vhodným návrhom kompenzačných stupňov rešpektujúcim špecifiká odberného miesta

-  použitím zodpovedajúcich komponentov (kvalitná riadiaca jednotka, dostatočná dimenzia vodičov a poistiek)

-  posúdením úrovne harmonického rušenia a prípadným vybavenie ochrannými tlmivkami, či dokonca filtračnými stupňami

-  zabezpečením zodpovedajúcich prevádzkových podmienok

 

Spoločnosť Hexotech s.r.o. ponúka svojim zákazníkom kompenzačné zariadenia šité na mieru.

Kôš

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok